Vedení kurtů

Výbor klubu                                        

Předseda: Jan Karpf  

Místopředseda: Ing. Michal Anděl  

Pokladník: Lýdie Vatterová  

Hospodář: Bohuslav Stoklos  

Hospodář: Rostislav Kostruh 

Člen klubu: Josef Czyž 

Člen klubu: Josef Poděbradský 

Revizní komise

Předseda RK: Mgr. Ivo Štěrba

Člen RK: Rudolf Huwer

Člen RK: Luboš Lacina

Termíny schůzí výboru

leden 2023          12.01.2023              16:30 hod.

duben 2023         13.04.2023             16:30 hod.

červen 2023        08.06.2023            16:30 hod.

září 2023              14.09.2023             16:30 hod.  

listopad 2023       16.11.2023               16:30 hod.

V případě nutnosti bude svolána mimořádná schůze Výboru klubu.